پانسمان***********PANSEMENT

هزینه درمان از جیب پزشكان

نگاهی دیگر به بحث پرمناقشه تعرفه های پزشكی

نويسنده :مهدیار سعیدیان

چندی پیش سازمان نظام پزشكی كشور با اعلام تعرفه های جدید درمان سروصداهای زیادی را ایجاد كرد. عده ای از پزشكان با دست مریزاد گفتن به هیأت مدیره تازه انتخاب شده سازمان، این را گامی بزرگ در احقاق حقوق پزشكان خواندند. گروهی از پزشكان نیز آن را نسبت به وضع موجود در جامعه غیر واقعی خواندند؛ زیرا در حال حاضر شركت های بیمه تا حد امكان از عقد قرارداد با پزشكان سر باز می زنند. اما آنچه مسأله را بیش از پیش پیچیده كرد، مداخله دولت و كاهش چند ده درصدی تعرفه های تعیین شده از سوی نظام پزشكی بود كه بیش از همه جامعه پزشكی را بهت زده كرد. دكتر محمدتقی صراف، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشكی كشور درباره این فراز و نشیب ها این گونه توضیح می دهد:تا سال گذشته مسؤولیت تعیین نرخ تعرفه ها بر عهده دولت بود.
اما از سال گذشته و به لطف تصویب مجلس شورای اسلامی، تعیین این تعرفه ها بر عهده شورای عالی سازمان نظام پزشكی كشور گذاشته شد. این سازمان هم با استقبال از این روند سعی كرد تا تعرفه هایی منطقی را اعمال كند. آنچه ما را بسیار متعجب كرد، تغییر ناگهانی این تعرفه ها از سوی دولت بود؛ زیرا طبق قانون این اختیار به سازمان نظام
پزشكی تفویض شده است. گر چه دولت یكی از علل مداخله خود را حمایت از اقشار كم درآمد جامعه اعلام كرده است. وی می گوید:دولت به شوراهای نظام پزشكی شهرستانها این اختیار را داده بود كه برای بیماران با توانایی مالی كم در تعرفه های خود تخفیف قایل شوند و دلیلی وجود نداشت كه سازمان نظام پزشكی بیش از این تحت فشار قرار گیرد.وی با اشاره به نقش رسانه ها در آگاه كردن مردم از حقیقت موجود در جامعه پزشكی تأكید می كند كه دولت نیز از غیر عادلانه بودن تعرفه ها آگاه است و به خوبی می داند كه این تعرفه ها نیازمند یك تغییر اساسی هستند. دكتر سعیده ترویج اسلامی، عضو هیأت علمی دانشكده پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است كه در كشور ما هزینه سرانه درمان به جای آنكه از جانب دولت و شركت های بیمه گذار تأمین شود از جیب پزشكان تأمین می شود.وی با اشاره به وظیفه مرسوم همه نظام های صنفی در تعیین نرخ خدمات اعضای آن صنف، از مستثنا شدن سازمان نظام پزشكی ابراز تعجب می كند. وی می گوید:در واقع شركت های بیمه گر به راحتی از زیر بار مسؤولیت شانه خالی كرده و مسؤولیت حمایت از بیماران را برعهده پزشكان می دانند. وی با تأكید بر اینكه تعرفه ها باید حقیقی باشند، می افزاید:طبیعی است كه در صورت واقعی بودن تعرفه تقریباً هیچ پزشكی نیست كه شرایط بیماران نیازمند را درك نكند، اما چرا باید افرادی كه درآمدهای میلیاردی دارند و هیچ گونه مالیاتی نیز نمی پردازند، برای هزینه درمان خود از تعرفه های غیر واقعی سود ببرند؟ دكتر مهدی میرزاده كه بتازگی وارد بازار كار طبابت شده با بیان این كه از خبر ثابت ماندن تعرفه های پزشكی شوكه شده است، می گوید:افزایش نرخ تعرفه، حداقل توقع این قشر خدمتگزار از دولت بود. وی با توجه به توزیع نشدن یكنواخت درآمد در جامعه پزشكی، درباره تعارض های موجود در درون جامعه پزشكی می گوید:تنها بخشی از جامعه پزشكی است كه دریافت حق ویزیت را راهی برای كسب درآمد خود می داند، در حالی كه عده ای دیگر نظیر جراحان و اعضای هیأت علمی دانشگاه بیشتر درآمد خود را خارج از مطب كسب می كنند.
در نتیجه تغییرات نرخ تعرفه تأثیر عمیق تری بر معاش گروه اول كه بیشتر پزشكان جوانند، خواهد داشت. دكتر صراف در پاسخ به این سؤال كه آیا وضعیت پیش آمده در مورد تعرفه ها بر كیفیت كار پزشكان تأثیر می گذارد یا خیر، می گوید:با توجه به اینكه بیشتر پزشكان در این زمینه به وجدان كاری خود معتقدند، حتماً شرایط را درك خواهند كرد.
اما دكتر جواد امجدی كه در كنار طبابت به راههای دیگر كسب درآمد نیز می اندیشد، نكته جالبی را متذكر می شود:بسیاری از پزشكان عمومی كه هم اكنون مشغول طبابت در مطبهای شخصی هستند حداكثر روزانه بین 10 تا 15 بیمار ویزیت می كنند كه با تعرفه های كنونی معادل ماهیانه 250 تا 400 هزار تومان است، حالا با كسر هزینه هایی مانند منشی، اجاره مطب و هزینه های جاری دیگر در كنار مالیات، خودتان قضاوت كنید كه چقدر باقی می ماند.وی با تأكید بر این كه تحصیل در پزشكی سخت و سنگین است، می گوید:متأسفانه در جامعه ما دیدگاهی ایجاد شده كه در هر شرایطی از پزشك توقع ایثار و فداكاری دارند، اما كمك به بیمار در واقع وظیفه پزشك نیست.وی در پایان راهكار بهبود وضع پزشكان عمومی را اجرای صحیح طرح پزشك خانواده و بیمه همگانی در سراسر كشور دانست.دكتر صراف درباره دیگر برنامه های سازمان نظام پزشكی در راستای احقاق حقوق پزشكان به موارد زیر اشاره كرد:باید رابطه مالی و پولی بین پزشك و بیمار قطع شود و این مسأله به شركتهای بیمه محول شود. كمك به پزشكان جوان و به ویژه كسانی كه در مناطق محروم خدمت می كنند نیز بسیار مهم است. وی در پایان از رسانه های عمومی خواست تا در این زمینه حق بیمار و پزشك را به درستی رعایت كنند و از برداشتهای غیر منطقی خودداری كنند.


نوشته ی دکتر مهدیار سعیدیان در ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ در پنجشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٥