پانسمان***********PANSEMENT

نسخه سحر آميز

 توجه!!! توجه !!! این پست استثنائا فقط ویژه پزشکان محترم است.لطفا چنانچه شما جزو کادر پزشکی نیستید، آنرا مطالعه نفرمایید.دلیلش را هم نپرسید که  معذورم.!
سلام
امروز توی کلینیک پوست در کنار استف مربوطه با شور و حال و حوصله فراوان !!!  در حال ویزیت بیماران بودیم  . هوا هم که قربانش بروم از برکت سیستم تهویه قوی بیمارستان که دست کمی از آن کولر معروف شاه عباس ندارد ، ( با همان عطر و بو )چنان لطیف و خنک ! بود که عقل از هر عاقل مردی زایل می کرد چه برسد به ما که همینطوری ... . مریضها هم که تمامی نداشتند.از آکنه و وتیلیگو و تینه آ گرفته تا کچلی و زونا و درماتوفیت. خلاصه اوضاع بس شاعرانه بود!
در همین حین بیماری وارد شد و پس از کلی گله و شکایت از اینکه از صبح زود آمده و وقت گرفته و  تاکید بر این نکته که مردم علاف شما که نیستند و ...(ببینید ارزش پزشک در جامعه به کجا رسیده!) بالاخره به ما افتخار فرمودند و  chief complaint شان را عرضه کردند.در این حال نسخه پزشک قبلی را هم به ما نشان دادند و امر کردند که : از همین برام بنویس که خوووب افاقه کرده ! استف محترم هم دفترچه بیمه را گرفت تا این نسخه جادویی را مشاهده کند که به ناگاه دیدیم دچار پروپتوز شد و کف بر دهان آورد و صیحه ای کشید.پس از آنکه اندکی به خود آمد، دفترچه را به من نشان داد و گفت : ببین چی نوشته!
ما هم از سر فضولی نسخه را گرفتیم و به دیده تفحص در آن نگریستیم .دیدیم پزشک مربوطه اینگونه نوشته:
داکسی سیکلین و نیستاتین به بیمار افتاده است !!!؟؟؟(تصویر)

magic priscription

در عجب شدیم که این کلمات ثقیل چه معنا می دهد؟!پس از تفکر و تعمق فراوان به این معانی رسیدیم:
1- داکسی سیکلین و نیستاتین، بیمار را از این رو به آن رو کرده اند.
2- داکسی سیکلین و نیستاتین، به بیمار حال داده اند.
3- داکسی سیکلین و نیستاتین مربوطه چیزی توی مایه های اکس و کراک بوده اند، در نتیجه، بیمار را حالی به حالی کرده و به فضا برده اند.
4- یک نسخه پیچ بی وجدان ، داکسی سیکلین و نیستاتین تقلبی و تاریخ مصرف گذشته به بیمار انداخته است.
5- بیمار در حین مصرف داکسی سیکلین و نیستاتین، سقوط کرده و به زمین افتاده است.
6- اصولا تنها افراد خاکی و افتاده باید داکسی سیکلین و نیستاتین مصرف کنند.
7- .............................................. (خودتان بقیشو پر کنید)
بیت من در آوردی :
 که درد آسان نمود اول ولی افتاد تجویزها
خواهشنامه:

از کلیه همکاران محترم عاجزانه تقاضا می شود حالا که آبروی جامعه پزشکی را بی خیال شده اند ، دست کم اینقدر نسخه هایشان را علمی و سنگین ! ننویسند تا سالکانی چون ما که در ابتدای طریق طبابت هستیم، اندکی از آن سر در بیاورند و بتوانند راه پر فروغشان را ادامه دهند.
دستانتان پر توان و نسخه هایتان افتخار آفرین باد!


نوشته ی دکتر مهدیار سعیدیان در ساعت ۳:۱۸ ‎ق.ظ در جمعه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٦