پانسمان***********PANSEMENT

مصرف دارو در دوران بارداري و شيردهي

دارو در بارداری و شیردهی

بارداری:

با توجه به اينکه داروهايي که مادر باردار در طول دوران بارداري خود مصرف مي کند مي تواند از جفت گذشته و وارد جريان خون جفت وجنين شود. بنابر يک قانون مهم , اگر شما باردار هستيد و يا تصميم به بارداري گرفته ايد بايد پيش از مصرف

هرگونه دارو با پزشک خود مشورت کنيد .پزشک منافع و خطرات  داروها را با هم و با توجه به وضعيت شما مي سنجد و در مورد تجويز دارو براي شما تصميم مي گيرد .تعدادي از داروها به عنوان داروهاي مخاطره آميز و برخي ديگر به عنوان داروهاي بي

خطر در دوران بارداري شناخته شده اند.دوران بارداري به سه دوره سه ماهه تقسيم مي شود که داروها بر اساس  سه ماهه اي که مادر باردار در آن قرار دارد ممکن است اثرات متفاوتي بر روي  مادر و جنين و يا هر دو داشته باشند . به عنوان مثال بعضي

داروها ممکن است در يک دوره سه ماهه بي خطر باشند در حاليکه در سه ماهه ديگر خطرناک باشند . بنابر اين پزشکان اغلب داروها را با توجه به سير بارداري تجويز کرده و يا داروهاي ديگري جايگزين مي نمايند.

مصرف دارو در زنان شیرده :

همانگونه که در یک مادر باردار دارو از جفت عبور کرده و وارد جریان خون جنین می شود در مادر شیرده نیز داروی مصرفی به داخل شیر ترشح شده و وارد بدن کودک شیرخوار می گردد . بدین مفهوم که کودک شیرخوار از همان دارویی که مادر مصرف

کرده دریافت می کند . البته بعضی دارو ها هم به داخل شیر ترشح نمی شوند و تاثیری روی شیرخوار ندارند .در خیلی موارد هم میزان داروی دریافتی توسط کودک کمتر از آن است که تاثیر خاصی پدید آورد ولی با این وجود بعضی از داروها میتوانند باعث

بروز اثرات ناخواسته ای در کودک شیرخوار شوند.
به علاوه بعضی داروها بر روی میزان تولید شیر مادر تاثیر گذاشته و مقدار آن را کاهش می دهند .
پزشکان معمولا در دوران شیردهی به مادر توصیه می کنند که تنها داروهای ضروری را مصرف نمایند و در مواقعی که مادر شیرده نیاز به مصرف دارو به صورت مرتب دارد ممکن لازم باشد کودک شیرخوار او احتیاج به مراقبت و بررسی دقیق از نظر عوارض سو احتمالی داشته باشد .


 


نوشته ی دکتر مهدیار سعیدیان در ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ در جمعه ۱٤ مهر ،۱۳۸٥