پانسمان***********PANSEMENT

بچه ها و مدرسه

نويسنده : مهديار سعيديان

مهمترين سن ورود به مدرسه چه سني است؟
در تمام دنيا يك عقيده وجود دارد كه سن ورود به مدرسه براي كودكان 6 تا 7 سالگي است. به اين دليل كه در اين سن، كودكان طبيعي و نرمال به آن درجه از رشد دستگاه عصبي رسيده اند كه توان درك و پذيرش مطالب و تكاليف را داشته باشند و نيز به آن اندازه از رشد رواني رسيده اند كه آماده ترك خانه و ورود به محيط اجتماعي شوند.
بچه هاي طبيعي براي رفتن به مدرسه اشتياق دارند. كيف و لباس مي خرند و اندكي درس ياد مي گيرند. والدين بايد با صحبت درباره مدرسه و نشان دادن خوبيهاي آن، بچه را آماده نمايند.
كودكان را روز پنج شنبه كه آخر هفته است، موقع تعطيل شدن مدرسه به آنجا ببريد تا جست و خيز و شادي بچه ها را ببيند. اول مهر بچه ها را به ديدن مدرسه ببريد!

نكات قابل توجه درباره مدرسه و معلمان:
- مشق و تكليف شب بايد از آموزش حذف شود و كودك بايد فقط در مدرسه درس بخواند.
- معلمان بايد از مشق زياد و جريمه دادن پرهيز كنند.
- بچه هايي كه باهوش و با دقت هستند بايد تكاليف كمتري را انجام دهند. چون با خواندن و نوشتن زياد دقتشان كم مي شود. بايد توجه داشت كه ويژگيهاي ارثي در درك مطلب تأثير دارد.
- مدرسه و خانه بايد به هم نزديك باشند. رنگ آميزي مدرسه بايد مطابق سن شاگردان باشد. مدارس ابتدايي بايد پنج روز در هفته و هر روز سه ساعت برنامه داشته باشند ضمن اين كه امكانات بازي نيز بايد در آنها وجود داشته باشد.
- معلم ابتدايي بايد خوشرو، مهربان، خوش پوش، و متأهل باشد تا از عهده تربيت صحيح كودكان برآيد.
وظيفه والدين در روز اول مدرسه چيست؟
روز اول مدرسه را يك روز عادي بدانيد، جوش نزنيد، چون اولين نقش شما در دوران تحصيلات فرزندتان حفظ آرامش محيط پيرامون وي مي باشد.
- كار بچه ها را براي آنها انجام ندهيد مگر در صورتي كه از شما كمك بخواهند. مثلاً اگر كودك از شما خواست كه به او ديكته بگوييد، آن وقت اين كار را انجام دهيد.
- نمره بچه ها را در دوران ابتدايي ملاك قرار ندهيد. چون در دوران راهنمايي و دبيرستان وضعيت درسي مهمتر است.
- به فرزندانتان درس ندهيد چون رابطه تان با كودك خراب مي شود.
- وقتي كودكتان را به مدرسه مي فرستيد بايد مراقب باشيد كه لباس، بدن و حتي دفتر و كتاب او تميز باشد، چون ظاهر تميز اعتماد به نفس را افزايش مي دهد.
- بچه ها را با اغذيه اي كه دوست دارند روانه مدرسه نماييد. فراموش نكنيد كه معده بچه ها كوچك است، زود سير مي شوند و زود هم گرسنه.
- وقتي كه به مدرسه فرزندتان مي رويد، خوشرو و خاضع و مهربان باشيد. رفتار متكبرانه شما با اولياي مدرسه ممكن است مقابله به مثل آنها را با فرزندتان در پي داشته باشد.
در كنار توجه به مسايل روحي دانش آموزان مسايل جسمي و تغذيه اي آنها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد:
اهميت مصرف صبحانه:
حذف صبحانه مي تواند نتايج نامطلوبي بر عملكرد كودكان و نوجوانان در انجام تكاليف مدرسه داشته باشد. مطالعه اي بر روي دانش آموزان از طبقه اجتماعي كم درآمد نشان داد كه مصرف صبحانه پس از مدتي مي تواند به افزايش نمره منجر شود.
با برگزاري برنامه صبحانه رايگان در مدارس؛ ميزان غيبت، سستي و بيماري در دانش آموزان شركت كننده در اين تحقيق نسبت به زمان قبل از برقراري برنامه و در مقايسه با دانش آموزان ديگري كه در اين مطالعه شركت نكرده بودند، كاهش يافت.
در مطالعات مختلف به عمل آمده مشخص شده است كه 40 درصد از دانش آموزان به طور متوسط فقط دو روز در هفته صبحانه مصرف مي كنند.
كاهش كارايي در مدرسه، خسته شدن زودهنگام، عدم توانايي در تمركز، عدم رغبت به انجام تكاليف، سوء تغذيه در دراز مدت و عدم دريافت كافي مواد مغذي مي تواند از جمله عواقب ناگوار عدم مصرف صبحانه باشد.
چاشت يا ميان وعده مدرسه: 
ميان وعده ها بخشي از انرژي و مواد مغذي بدن را تأمين مي كند. در واقع با مصرف يك ميان وعده سالم بدن مجدداً انرژي گرفته و توانايي انجام كار را مي يابد. انتخاب ميان وعده در حفظ سلامت بدن نقش بسزايي دارد.
متأسفانه مصرف پفك، چيپس، بيسكويتهاي كرم دار، شكلاتهاي كاكائويي و نوشابه ها جايگاه وسيعي را در ميان وعده هاي دانش آموزان به خود اختصاص داده كه مي تواند ضررهاي بي شماري را به دنبال داشته باشد.
شايد يكي از علل مهم افزايش شيوع چاقي در بين كودكان و نوجوانان نسبت به گذشته مصرف بي رويه اين گونه مواد غذايي باشد.
حال يك چاشت سالم از چه مواد غذايي تشكيل شده است؟ انواع آجيل، ميوه ها و مغزها در مقدار معين، ساندويچ نان و پنير و خيار يا نان و پنير و سبزي، شير، خرما، كشمش، توت و خشكبار در مقادير معين از جمله ميان وعده هاي سالم هستند.
شرايط يك بوفه بهداشتي مدرسه:
بوفه مدرسه بايد اين ويژگيها را داشته باشد:
- داراي نور كافي و مجهز به هواكش بوده و نيز داراي وسايل گرمازا و سرمازا باشد و كف آن از سيمان يا ساير مصالح قابل شستشو پوشيده باشد.
- سطلهاي زباله دردار در داخل و بيرون بوفه به تعداد كافي وجود داشته باشد تا دانش آموزان پس مانده هاي موادغذايي را در آن بيندازند.
- براي جلوگيري از ورود مگس و حشرات، در و پنجره ها با توري فلزي پوشانده شود و در و ديوار و سقف آن منفذ و سوراخ نداشته باشد.
- افرادي كه در بوفه مدرسه، تهيه و فروش موادغذايي را بر عهده دارند بايد از نظر بيماريهاي واگيردار(انگلي، قارچي، عفوني و...) مورد آزمايش قرار گرفته و كارت معاينه پزشكي داشته باشند.
- سطوح و ابزار كار مورد استفاده براي تهيه و آماده سازي موادغذايي در بوفه بايد هر روز شسته و تميز شوند.
- بوفه بايد حتماً مجهز به يخچال بوده و مواد غذايي فاسدشدني در يخچال و ساير مواد غذايي در محل خشك و بدون رطوبت نگهداري شوند.


نوشته ی دکتر مهدیار سعیدیان در ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ در جمعه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٥