پانسمان***********PANSEMENT

شغل تو چیست؟!پزشک یا ...

این یادداشت را برای دوستانی می نویسم که برمن خرده می گیرند: تو بالاخره دکتری یا مجری تلویزیون؟!

اینگونه می اندیشم که پزشکی تنها در مطب نشستن و مریض دیدن نیست که البته این خود بخشی از این حرفه است.به عقیده من مهمترین وظیفه پزشک پیشگیری از بیماریها و حفظ سلامت بیماران است.در این چند سال  در تمام برنامه های تلویزیونیم سعی کرده ام به گونه ای صحبت کنم که حتی اگر بیننده ای با کمترین معلومات  در دور افتاده ترین نقاط کشور یا همزبانی در سوی دیگر این دنیا برنامه های مرا می بیند ،مفاهیم پزشکی و سلامت را درک کند.سعی می کنم از این فرصتی که در اختیارم هست استفاده کنم، به همان سادگی که با بیمارانم حرف میزنم ،همان مسایل را در یک برنامه زنده تلویزیونی با همه مردم ایران مطرح کنم.

و همین برای من کافی است که مردی از آن سوی کشور تماس می گیرد و از من تشکر می کند که همسرش با دیدن یکی از برنامه های من بیماری خود را پیگیری کرده و با درمان به موقع از مرگ نجات یافته است.اگر تنها فایده برنامه های من نجات جان یک انسان باشد ،مرا بس است!

پس من همواره پزشکم و به این شغل افتخار می کنم!

(عکسها از برنامه تصویر زندگی شبکه ٢ -بالاخره به قولم وفا کردم و عکسها را در وبلاگ گذاشتم.)

 


نوشته ی دکتر مهدیار سعیدیان در ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ در شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸۸